Cookies on Hiab.com

This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality.

Laadkranen
Laadkranen
HIABEFFER
Houtkranen
Houtkranen
LOGLIFTJONSERED
Recycling kranen
Recycling kranen
JONSERED
Meeneemheftrucks
Meeneemheftrucks
MOFFETT
Containersystemen
Containersystemen
MULTILIFT
Laadkleppen
Laadkleppen
ZEPRO

EFFER garantie

*Vrijwaringsclausule: de beperkte EFFER-standaardgarantie geldt alleen voor de voor garantie geregistreerde producten in overeenstemming met het standaardgarantieproces voor EFFER. De standaardgarantie dekt reparatie of vervanging ten behoeve van het herstel van materiële gebreken of tekortgeschoten vakmanschap bij producten of onderdelen die zijn vervaardigd of verstrekt door EFFER (of de geautoriseerde dealers ervan) en die onder normale bedieningsomstandigheden en correct zijn gebruikt. De standaardgarantie dekt geen defecten als gevolg van een ongeval, misbruik (bijvoorbeeld extreem zwaar gebruik of overschrijding van de in de bedieningsinstructies aangegeven belastingsbegrenzing) of nalatigheid; evenmin dekt de standaardgarantie normale veroudering of slijtage. Er kunnen meer uitsluitingen en eisen van toepassing zijn op de garantiedekking. De standaardgarantie is altijd onderworpen aan de alsdan geldende EFFER-garantievoorwaarden en de algemene EFFER-verkoopvoorwaarden. De garantievoorwaarden en garantieperioden kunnen van land tot land verschillen. Met betrekking tot bijzonderheden en/of uitsluitingen van de hierboven genoemde garanties verwijzen we u naar de toepasselijke EFFER-garantiehandleiding, de algemene EFFER-verkoopvoorwaarden.

Service en ondersteuning
Een offerte aanvragen
Algemene vragen

Kantoor: +31 522 253831
Email: info-nl@hiab.com