Cookies on Hiab.com

This website makes use of cookies to enhance browsing experience and provide additional functionality.

Lastbilskran
Lastbilskran
HiabEFFER
Skogskranar
Skogskranar
LOGLIFTJONSERED
Återvinningskranar
Återvinningskranar
JONSERED
Påhängstruckar
Påhängstruckar
MOFFETT
Lastväxlare
Lastväxlare
MULTILIFT
Bakgavellyftar
Bakgavellyftar
ZEPRO

Optimera din verksamhet med HIAB

Ditt företag förtjänar bästa möjliga hjälp och stöd och det är viktigt att du kan ägna din tid åt kunderna och deras behov, inte förlora tid på hanteringen av utrustningen eller tillhörande frågor. Vi på HIAB har som mål att förbättra varje steg i ägandet och användningen av våra styckegodskranar. Teknik och innovation är bland de viktigaste faktorerna som bidrar till att ge dig den där extra konkurrensfördelen jämfört med vad som finns på marknaden i övrigt.

Det är inte en enstaka produkt eller funktion som avgör, det är vår 360° helhetssyn när vi utvecklar våra lösningar.

Gör jobben som andra inte klarar

ligg steget före konkurrenterna

För att kunna arbeta i storstadsområden på natten eller under tidiga morgnar krävs användning av utrustning som klarar mycket stränga förorenings- och utsläppsnivåer, förutom att de måste respektera godkänd bullernivå.

HIAB:s sortiment fokuserar allt mer på nästa generations eldrivna enheter. Det här är ett prioriterat område eftersom vi förutser nya regler och krav från lokala myndigheter i syfte att klara strängare standarder i fråga om utsläpp och bullernivåer. Genom att investera i forskning och nya tekniker hjälper vi våra kunder att ligga steget före.

Bland HIAB:s lösningar finns redan några intressanta produkter som uppfyller dessa behov, som CYCLONE-tanken, ePTO och eRoller Crane.

CYCLONE-tanken: TÄNK PÅ MILJÖN SAMTIDIGT DU SPARAR PENGAR

Att investera i en CYCLONE-tank är ett smidigt och direkt sätt att spara pengar, tänka på miljön och få ut mer av din verksamhet. Genom denna avancerade innovation tar vi en så pass enkel komponent som en oljetank in i framtiden.

Minska dina driftskostnader

Det effektiva CYCLONE-tanksystemet behöver inte lika mycket olja och det innebär att du sparar på oljekostnaderna under kranens hela livslängd.

Väldigt enkelt, men en bra besparing för ditt företag.

Plats för mer nyttolast

Eftersom CYCLONE-tanken, tack vare den höga prestandan, kräver mindre utrymme blir det mer ledig plats på lastbilen och det lägre oljebehovet gör att mer vikt kan användas för nyttolast.

Ditt företag ska satsa på det som verkligen betyder något.

ePTO

Arbeta i tystnad, helt utan utsläpp

ePTO står för Electric Power Take Off, en elhydraulisk kraftkälla för kranar. Den är monterad parallellt med det traditionella motordrivna systemet, vilket gör att operatören kan arbeta med lastbilsmotorn avstängd och ändå utföra samma jobb som vanligt. ePTO innebär flera fördelar, både miljömässigt och ekonomiskt. Till exempel 60–70 % lägre energiförbrukning, 70 % lägre driftskostnader och 30 % lägre ljudnivå.

eRoller Crane

Den nya, tysta kranen

Kranfotens eldrivna enhet gör att kranen tyst kan förflytta sig längs lastytan, vilket gör att kranen hamnar närmare där den behövs för lastning och lyft. Möjligheten att arbeta inom stadens bullergränser och utsläppsfri drift gör denna kran till en miljövänlig produkt och öppnar dörren för jobb där traditionella lösningar inte är möjliga.

Arbeta effektivt

minska företagets driftskostnader

HIAB ser som sitt uppdrag att öka och optimera effektiviteten under samtliga cykler i ditt arbete. Tekniska innovationer är nödvändiga för att göra arbetslivet enklare och mer effektivt och av den anledningen erbjuder vi ett stort utbud av styckegodskranar som matchar eller överträffar kraven i ditt dagliga arbete.

Det är så vi håller igång ditt företag och hjälper det att prestera på bästa möjliga sätt.

FÅ BÄSTA RESULTAT FRÅN FÖRARE MED OLIKA KUNSKAPSNIVÅER

Vi på HIAB vet att det tar tid att utbilda och lära upp förare och många gånger kan företagen sedan inte behålla dem under någon längre tid. Det är där tekniken kommer in. Möjligheten att manövrera kranen via de avancerade styrsystemen gör att kunderna alltid kan hantera sin utrustning på bästa sätt, oavsett om operatören är mycket erfaren eller en nyanställd som snabbt behöver komma igång med jobbet. Bland de många systemen vi har finns CTC, Crane Tip Control, som underlättar de mest komplexa arbetsuppgifterna.

CTC hjälper till att föra lasten i rätt riktning medan intelligensen i styrsystemet hjälper till att tolka spakrörelserna så att det inte behövs så många manövreringar, vilket gör att lasten hamnar där den ska. De komplexa spakmanövreringarna som kan utföras av mer erfarna förare utförs i stället av systemet för de förare som behöver mer stöd.

Crane Tip Control [CTC]

Undvik skador, undvik onödiga kostnader

När man arbetar hårt på en arbetsplats – och försöker få saker gjorda snabbt åt kunden – händer det dessvärre ofta att man begår misstag. HIAB:s teknologi och många smarta lösningar hjälper till att minska de mänskliga felen, kompensera för misstag och undvika skador.

Till exempel finns systemen Rapid Lock System och Semi Automatic Motion (SAM) som tillval för de mer avancerade modellerna.

Det mest avancerade sättet att jobba: Semi Automatic Motion [SAM]

Med SAM sätter HIAB en ny standard för vad intelligenta automationssystem kan åstadkomma i fråga om säkerhet, effektivitet och snabbhet – vilket hjälper ditt företag i varje led av arbetet.

FÅ SAKER GJORDA SNABBARE

Repetitiva åtgärder kan automatiseras och utföras snabbare med hjälp av tekniska lösningar, vilket samtidigt minskar stressen på operatörsnivå. Systemet Semi Automatic Folding (SAF), som finns som tillval för HiDuo- och HiPro-kranar, låter dig genom några få spakmanövreringar på fjärrstyrningsenheten fälla upp och fälla ihop kranen till önskat läge i ett snabbare tempo än om du skulle göra manövreringen manuellt. Samtidigt minskar risken för skador eller misstag.

HÅLLA VERKSAMHETEN IGÅNG, HELA TIDEN

HIAB är synonymt med ”drifttid” och vi ser det som vårt uppdrag att leverera produkter som fungerar under lång tid och styrsystem som är gjorda för att skydda dem. Load Stability System-Vertical (LSS-V) är ett tydligt exempel på hur en minskning av påfrestningarna på kranens konstruktion gör att kranen kan fungera under lång tid, och genom att minska risken för skador på arbetsplatsen eller den dyrbara lasten minskas de negativa effekterna av ett driftstopp. Ett effektivt och snabbt servicenätverk ger dig dessutom det stöd du behöver i det ögonblick då åtgärder behöver vidtas, så att du på snabbast möjligt sätt kommer igång med arbetet igen.

Semi Automatic Folding [SAF]

Load Stability System [LSS-V]

Säkerhet

ett löfte till dig och ett löfte till ditt företag

Lägre drift- och personalkostnader

Att använda en säker utrustning innebär massor av olika fördelar, många fler än dem man kanske direkt förknippar med säkerhet.

Produkter som kan användas av operatörer med olika erfarenhets- och kunskapsnivå kommer väl till pass när personal kommer och går, eller när man måste utföra ett jobb under tidspress.

Säkerhet: SAF

Semi Automatic Folding (SAF) underlättar parkering av kranen genom att styrsystemet ser till att kranens delar inte kan råka slå emot lastbilen.

Säkerhet: CTC

Crane Tip Control (CTC) hjälper förarna genom att minska antalet manövreringar som de behöver utföra på fjärrstyrningsenhetens spakar. Detta ökar säkerheten vid lasthanteringen samtidigt som kranens rörelser blir mjukare och mer smidiga.

Säkerhet: OPS

Operator Protection System (OPS) gör det möjligt att definiera ett område som kranen inte får komma in i, så att operatören kan arbeta i fullständig säkerhet.

Säkerhet: BDA

Boom Deployment Assistant (BDA) övervakar armens vinkel och position i samband med utfällning/ihopfällning, vilket förhindrar att operatören gör någon rörelse som kan skada kranen.

Service och support
Begär offert
Allmänna frågor